08:00 – 17:00

Od poniedziałku do piątku

Biuro

os. Pod lipami 6/104, 61-634 Poznań
Wsparcie dla Twojej firmy w negocjacjach z ubezpieczycielem.
  • Polski
  • English

08:00 – 17:00

Od poniedziałku do piątku

Biuro

os. Pod lipami 6/104, 61-634 Poznań

Rola brokera

Co odróżnia brokera ubezpieczeniowego od agenta ubezpieczeniowego? Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym wyłącznie interesy swojego Klienta.

W jego imieniu wykonuje czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Broker nie jest związany stosunkiem pracy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, przedstawia oferty różnych ubezpieczycieli co daje możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Agent natomiast działa w imieniu i zawiera umowę na korzyść konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Zawód brokera jest regulowany ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku, mianem brokera może posługiwać się jedynie podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Każdy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC a jego działalność nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Top