Jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, polega na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę tzw. faktora wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub wykonanej usługi, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje zaliczkowo środki finansowe wcześniej niż wynosi termin wymagalności danej wierzytelności, jest to narzędzie poprawiające płynność finansową przedsiębiorstwa, może być łączone z ubezpieczeniem należności.

money-card-business-credit-card-50987