W przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług z odroczonym terminem płatności zawsze istnieje ryzyko nieotrzymania zapłaty, wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności, doświadczonej w negocjacjach, znającej uwarunkowania i właściwe przepisy  prawne w kraju dłużnika  może okazać się kluczowe z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej oczekującego na płatność dostawcy.

Polskie pienidze w kobiecej doni - banknoty