Usługa, polegająca na zabezpieczeniu dostawcy przed stratami spowodowanymi przez niewypłacalność jego kontrahentów, klient otrzymuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego m.in. wówczas, gdy jego odbiorca ogłosi upadłość lub postępowanie windykacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela jest bezskuteczne. Ubezpieczeniem objęte mogą być zarówno należności krajowe jak i zagraniczne.

Insurance Business Protection Safety Planning Office Concept