Pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej, w sytuacji w której dłużnik nie realizuje swych zobowiązań wynikających z gwarancji wobec beneficjenta, gwarancja ze względu na swą naturę ma być przede wszystkim zabezpieczeniem dla stron procesu inwestycyjnego na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia.

Construction Site